HILIGHT

Sexy Girl

น้ำตาล

ชื่อจะหวานแล้วหน้าตาของเธอก็หยาดเยิ้มไม่แพ้กัน น้ำตาล ภัทราพร เหลืองพิมานสกุล

Sexy Girl

ฟาง

เธอบอกกับเราว่าถึงจะหน้าตาดุแต่จริงๆ แล้วเธออ่อนหวาน และออกจะขี้อายด้วยซ้ำ

Sexy Girl

ออฟฟี่

การกลับมาของเธอทุกอย่างทวีคูณขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะความร้อนแรงที่ทะลักล้นออกมาจนเราห้ามใจแทบไม่อยู่

Sexy Girl

อ้อม

เคยไหมที่เวลาเจอสาวที่ถูกใจ แล้วสายตาจะละจากเธอคนนั้นไม่ได้ แม้แต่วินาทีเดียว..

Sexy Girl

รดา

เธอจะมาทำให้หัวใจของเราเร่าร้อนขึ้น ด้วยด้วยความเซ็กซี่ และท่วงท่าอันเย้ายวนเกินห้ามใจ..

A’Lure Channel