เธอมาพร้อมความหวานละมุน และเปรี้ยวเข็ดฟันในคนเดียวกัน